kraakraak: (hiroki)
kraakraak ([personal profile] kraakraak) wrote2012-10-24 08:44 pm

(no subject)

Tämä on vain sen vuoksi, ettei tämä olisi tyhjä, mutta ei tämäkään paljoa tyhjää parempi ole.