kraakraak: (hiroki)
kraakraak ([personal profile] kraakraak) wrote2015-12-21 05:41 am

sb

  sakre blöö ja blaa blaa blaa.
niinpä niin, töttöröö ja trumpettihousut, siinäpä teille viuhka ja vapppuomena, olkoon.
praah praah, haistakaa perse herra pm.
tshyi.