kraakraak: (hiroki)
kraakraak ([personal profile] kraakraak) wrote2015-12-11 07:17 am

jurn

Kurn kurn, joku tai jokin poitääkyllä tuollaista ääntä, mutta ota nyt siitä selvää mikä, ei ei mene jakeluun.