kraakraak: (hiroki)
kraakraak ([personal profile] kraakraak) wrote2015-11-07 08:06 am

(no subject)

Kuten varmaan on jo eimminkin tullut todettua, ei sitä kuitenkaan mikään loppujen lopuksi taida siltikään tulla sen kummoisemmaksi vaikeaselkoisuuden kauttakaan, ei vaikka kuinka yrittäisi ja uskottelisi jokaiselle vastaantulijalle näin tapahtuvan.
Niinhän se on, haissee se paska kengän sisältäkin.
Pim, rahat vai kolmipyöräinen.